Site Overlay

Publications

Jakub Urbanik:

  • „Józef inter gentes. On status and law between the centre and periphery”, The Journal of Juristic Papyrology 49 (2019), pp. 289–345 PDF
  • „O regułach prawnych w Egipcie rzymskim, albo jak rodzi się reguła?”, Zeszyty Prawnicze 20.4 (2020), pp. 111–148. PDF DOI

Constantinos Balamoshev:

  • „SB V 8754: Apostoloi, antapostoloi, and the Ptolemaic grain transport”, The Journal of Juristic Papyrology 49 (2019), pp. 1-16

José Luis Alonso:

  • „Juristic Papyrology and Roman Law”, [in:] Ando, du Plessis, Tuori (ed.) The Oxford Handbook of Roman Law and Society, pp. 56-69.
  • „The Status of Peregrine Law in Egypt: ‘Customary Law’ and Legal Pluralism in the Roman Empire.”, The Journal of Juristic Papyrology 43 (2013), pp. 351-404.
  • „The Constitutio Antoniniana and Private Legal Practice in the Eastern Empire” [in:] Czajkowski, Eckhardt, Strothmann (ed.) Law in the Roman Provinces, Oxford 2020, pp. 44-64.

Kacper Żochowski:

  • „Wspólnota irygacyjna? Prawne aspekty utrzymania sieci irygacyjnych we wczesnym Cesarstwie Rzymskim.”, Czasopismo Prawno-Historyczne 73(2), (2021), pp. 207-224. DOI PDF
Copyright © 2024 Dionysia. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes